Doel

 

"De vereniging heeft ten doel de muziekbeoefening met behulp van instrumenten en de beoefening van de
begeleiding, zonder enige binding aan geestelijke of politieke richtingen"Wij zijn van mening dat een vereniging als de onze onmisbaar is voor het sociale leven in de plaats Muiden.
Wij vinden dan ook dat de hoogte van contributie en het lesgeld voor een ieder betaalbaar moet zijn.
Vooral door zelfwerkzaamheid zijn wij in staat om dat te realiseren.
Een belangrijke bron van inkomsten is het maandelijks ophalen van oud papier.